taxideco logo

taxideco
taxideco

Taxideco là dịch vụ tính cước Taxi.
Có thể tìm kiếm lộ trình, cự ly từ tên địa chỉ, tên sân bay, hay ga rồi từ đó tính ra được cước taxi và thời gian cần thiết.

Có gì mới
[Trình duyệt]
- Indonesia bổ sung vào khu vực(phiên bản đa phương / đa ngôn ngữ)

Trình duyệt

Taxideco có thể sử dụng các trình duyệt trên máy tính, điện thoại thông minh để truy cập.

Web Browser Icon

Android

Có thể tải miễn phí Ứng dụng「taxideco for Android」từ Play Store.

Get it on Google Play

iPhone/iPad

Có thể tải miễn phí Ứng dụng「taxideco for iOS」từ App Store.

Trình duyệt

Taxideco cũng có thể sử dụng từ trình duyệt trên PC hay smartphone để truy cập dịch vụ được ứng dụng tại nhiều khu vục, nhiều ngôn ngữ.

Những khu vực được triển khai

Nhật Bản, Hồng Kong, Macao, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Indonesia

Những khu vực được triển khai

Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung (Phồn thể), Tiếng Trung (Giản thể), tiếng Hàn Quốc, tiếng Thái, Tiếng Malay, tiếng Việt, Người Indonesia

Website images

Một phiên bản ổn định tương ứng chỉ với tiếng Nhật và tiếng Anh cũng có sẵn.

Nhật Bản, Hồng Kong, Macao, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia

taxideco v1 (Nhật Bản / Tiếng Nhật)

Android

Có thể tải miễn phí Ứng dụng「taxideco for Android」từ Play Store.

Các ngôn ngữ có thể sử dụng

Nhật Bản, Hồng Kong, Macao, Singapore, Đài Loan, Thái Lan

Những khu vực được triển khai

Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung (Phồn thể), Tiếng Trung (Giản thể), tiếng Hàn Quốc, tiếng Thái

iPhone/iPad

Có thể tải miễn phí Ứng dụng「taxideco for iOS」từ App Store.

Các ngôn ngữ có thể sử dụng

Nhật Bản, Hồng Kong, Macao, Singapore, Đài Loan, Thái Lan

Những khu vực được triển khai

Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung (Phồn thể), Tiếng Trung (Giản thể), tiếng Hàn Quốc, tiếng Thái

Thông tin tham khảo

Cước taxi・Bảng cước phí

Thông tin liên quan đến cước taxi đang sử dụng có thể xem bằng taxideco như sau.

Nhật Bản, Hồng Kong, Macao, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia

Những điều cần lưu ý

- Các phí như phí đi đón, phí đường cao tốc, phí đặt chỗ, phí sử dụng đường có tính phí không bao gồm trong cước phí.
- Cước phí, thời gian, cự ly chỉ mang tính chất báo giá tương đối, sẽ có trường hợp khác đi do tình hình giao thông.
- Lộ trình sử dụng trong tính toán sẽ có trường hợp khác với thực tế chạy.
- Trong trường hợp không tìm ra được địa điểm bằng ngôn ngữ đã sử dụng, hãy thử tìm kiếm bằng cách nhập lại bằng chữ romaji.