taxideco logo

Taxideco sẽ kết thúc dịch vụ vào ngày 30 tháng 6 năm 2018.
Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến những khách hàng đã sử dụng "Taxideco" cho đến nay.

Về các ứng dụng đã tải xuống, chúng tôi dự định ngừng dịch vụ sau tháng 7.
Xin lưu ý rằng tất cả các chức năng sẽ không sử dụng được sau khi dịch vụ kết thúc.